top of page
People

บริษัท เคียวว่า คาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตและขึ้นรูปชิ้นงานอลูมิเนียมในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของเราถูกส่งมอบให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตรเป็นหลัก โดยมีบริษัทแม่คือ บริษัท เคียวว่า คาสติ้ง จำกัด ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นที่ เมืองอิบาระ จังหวัดโอกายามะ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี ค.ศ.1943 เป็นต้นมา กลุ่มบริษัทเคียวว่ามีสถานะทางการเงินที่มั่นคงมายาวนานมากกว่า 70 ปี เราดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความยั่งยืน และมีการกำหนดราคาสินค้าอย่างสมเหตุสมผลให้กับลูกค้าของเราทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์อันดีงามที่มีกับลูกค้าในระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทเคียวว่ามีฐานการผลิตทั้งหมด 5 แห่งในประเทศญี่ปุ่น และเราได้ขยายฐานการผลิตมายังประเทศไทยตั้งแต่ปี ค.ศ.2011 เป็นต้นมา ซึ่งได้กำหนดนโยบายให้โรงงานในประเทศไทยเป็นฐานการผลิตในต่างประเทศแห่งแรกของกลุ่มบริษัทเคียวว่าอีกด้วย กลุ่มบริษัทเคียวว่ามีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยการส่งมอบสินค้าที่เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ

 

 

Mitsubithi
Tractor
กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมยานยนต์
 

นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1943 ที่ได้เริ่มก่อตั้งบริษัทมาจนถึงปัจจุบัน เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในกลุ่มของผู้ผลิตยานยนต์เองและกลุ่มบริษัทคู่ค้าของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เนื่องจากคุณภาพสินค้าของเรานั้นเป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตร
 

ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศไทยมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในระดับสากล เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและขับเคลื่อนในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเราได้เริ่มดำเนินธุรกิจร่วมกับคูโบต้ามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1969 ซึ่งพวกเขาคือผู้ผลิตรายใหญ่ของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตรของโลกอีกด้วย

ชื่อบริษัท: บริษัท เคียวว่า คาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการผู้จัดการ: นายทัตสึฮิโร่ อี้

ผลิตภัณฑ์หลัก: ชิ้นส่วนยานยนต์, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทางการเกษตร

ที่อยู่: นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1

เลขที่ 500/111 หมู่ 3 ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140 ประเทศไทย

ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาทีจากท่าเรือแหลมฉบัง หรือ 1.5 ชั่วโมงจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

(มุ่งหน้าตรงจากถนนทางหลวงหมายเลข 3138 และ 331)

เริ่มก่อตั้งบริษัท: ในปี ค.ศ.2011

ทุนจดทะเบียน: 386,000,000 บาท

พนักงานทั้งหมด: 111 คน

เป็นองค์กรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ (BOI) 

เป็นองค์กรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ISO9001, ISO/TS16949 (IATF16949), ISO14001, OHSAS18001 (ISO45001) เป็นต้น

พันธกิจ: เราจะเป็นองค์กรที่ดีที่มีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยร่วมมือกับผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชนใกล้เคียง พนักงาน ซัพพลายเออร์ และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

 

 

 

ลูกค้าของเรา
เปิดเผยผู้ใช้ปลายทางเท่านั้น
Engine
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปด้วยแรงดันสูง

นี่คือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปด้วยแรงดันสูงซึ่งทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ADC12 เป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มชิ้นส่วนสำหรับเครื่องยนต์ทั้งประเภทเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลสะอาด และยังคงถูกนำมาใช้ผลิตเป็นชิ้นส่วนอื่นๆ อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น กระปุกเพืองเกียร์ในรถยนต์, ท่อร่วมไอดี, ท่อน้ำ, ปั้มน้ำ, ตัวยึดแท่นรองเครื่องยนต์ เป็นต้น

Factory
กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักรระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูง

เรามีเครื่องจักรสำหรับขึ้นรูปชิ้นงานด้วยแรงดันสูงซึ่งเป็นหุ่นยนต์ทั้งหมด 8 เครื่อง น้ำมันหล่อลื่นที่นำมาใช้กับแม่พิมพ์จะถูกส่งไปยังแม่พิมพ์ที่ประกอบอยู่ในเครื่องจักรแต่ละเครื่องผ่านปั้มส่วนกลาง และระบบน้ำมันหล่อลื่นของเราได้ถูกกำหนดมาให้มีการหมุนเวียนโดยการนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อช่วยลดปริมาณของขยะประเภทของเหลว อีกทั้งเครื่องจักรของเรายังถูกกำหนดให้มีการตรวจจับชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเมื่อตรวจพบความผิดปกติที่ชิ้นงานเครื่องจักรจะหยุดการทำงานในทันที

เครื่องจักรแต่ละเครื่องจะมีเตาหลอมประกอบรวมอยู่ในเครื่องด้วย โดยเราสามารถกำหนดให้อุณหภูมิในเตาหลอมคงที่ได้อีกด้วย ด้วยวิธีการให้ความร้อนด้วยระบบไฟฟ้า หุ่นยนต์ที่ประกอบอยู่ในเครื่องจักรจะทำหน้าที่นำชิ้นงานออกจากเครื่องจักร จากนั้นชิ้นงานจะไหลไปตามสายพานเพื่อเข้าไปสู่กระบวนการตกแต่งชิ้นงานด้วยเครื่องอัตโนมัติ เครื่องจะทำการคัดแยกชิ้นงานระหว่างชิ้นงานสำเร็จรูปกับชิ้นส่วนของเกจ โดยที่ชิ้นงานสำเร็จรูปนั้นจะถูกลำเลียงไปตามสายพานส่งไปยังพนักงานผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการขัดชิ้นงานต่อไป พวกเขาจะได้รับชิ้นงานสำเร็จรูปโดยปราศจากชิ้นส่วนของเกจ ในอีกทางหนึ่งสายพานจะลำเลียงเอาชิ้นส่วนของเกจกลับคืนเข้าไปยังเตาหลอมอีกครั้งโดยอัตโนมัติ ซึ่งภายในเตาหลอมจะถูกแบ่งห้องหลอมออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยห้องหลอมอัตโนมัติสำหรับหลอมก้อนอลูมิเนียมและอีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องสำหรับหลอมชิ้นส่วนของเกจโดยเฉพาะ ระบบการทำงานของเตาหลอมประเภทนี้มีข้อดีคือช่วยลดภาระงานของเตาหลอมลงจากเดิมได้มากถึง 50% และยังส่งผลดีต่อสุขภาพของพนักงานผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย

อีกทั้งโรงงานของเราไม่มีผนังปิดกั้นโดยรอบบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ดังนั้น พนักงานจะสามารถหายใจรับอากาศบริสุทธิ์จากลมธรรมชาติที่พัดผ่านมาได้ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

 

file.jpeg
ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบแม่พิมพ์และเครื่องมือที่ครบครัน​

เราผลิตสินค้าที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและมีผลิตภาพสูง แม่พิมพ์เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจการขึ้นรูปชิ้นงานอลูมิเนียม เรามีทีมงานออกแบบแม่พิมพ์และโรงงานผลิตแม่พิมพ์เองภายใน โดยทีมออกแบบแม่พิมพ์มีแนวคิดในการออกแบบแม่พิมพ์โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และในขณะเดียวกันพวกเขาต้องตอบสนองความพึงพอใจของฝั่งโรงงานผลิตอีกด้วย เนื่องจากโรงงานผลิตแม่พิมพ์ของเรานั้นถุกออกแบบมาให้ตั้งอยู่ติดกับโรงงานผลิตและขึ้นรูปชิ้นงาน นอกจากนี้พวกเขายังมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาแม่พิมพ์อีกด้วย

การฝึกปฏิบัติจริงมีความสำคัญมากกว่าการเรียนรู้เพียงแค่ทฤษฎีปฏิบัติ การจะเป็นช่างเทคนิคทางด้านแม่พิมพ์ที่ดีนั้นจะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้งานจริงในฝั่งโรงงานผลิตโดยตรงด้วย ดังนั้น วิศวกรออกแบบแม่พิมพ์รวมทั้งบุคลากรทางด้านเทคนิคของเราจึงมีทักษะที่โดดเด่นในด้านการคิดและปรับปรุงการทำงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) อยู่เสมอ ในปัจจุบันเราได้มีการจัดซื้อจัดหาแหล่งวัตถุดิบสำหรับจัดทำแม่พิมพ์จากผู้ค้าในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ใช้เวลาในการเดินทางจากท่าเรือแหลมฉบังเพียง 45 นาที

เราตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด (WHA Group) ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับไปสู่มาตรฐานระดับโลก ใช้เวลาในการเดินทางเพียงแค่ 45 นาที จากท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นท่าเรือขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยเรามีรถลาดชันและรถพ่วงเป็นของตนเอง ลูกค้าสามารถขนส่งตู้คอนเทนเนอร์มาให้กับเราได้โดยตรง ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ลูกค้าประหยัดต้นทุนการนำเข้า/ส่งออกได้อีกทางหนึ่งด้วย

พื้นที่บริเวณนี้มีความมั่นคงและเหมาะสมตามหลักภูมิศาสตร์ ซึ่งมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะก่อตั้งโรงงานผลิตและขึ้นรูปชิ้นงานที่มีความแม่นยำสูง ยิ่งไปกว่านั้นเรายังคงตั้งอยู่บนพื้นดินสูง 80 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลอีกด้วย จึงทำให้เราปราศจากความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือน้ำท่วมในระยะยาว

การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ
Mitutoyo CMM
Shimadzu spectrometer
Yxlon X-ray machine NDI
CMM
 

การวัดและรับรองขนาดของผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องพื้นฐานและมีความสำคัญสำหรับกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานที่ทำจากโลหะ โดยที่ฟังก์ชั่นการทำงานอัตโนมัติของเครื่องตรวจสอบจะช่วยปรับปรุงความแม่นยำในการตรวจสอบชิ้นงาน และยังช่วยบันทึกค่าที่วัดได้หลังจากการตรวจสอบเพื่อนำมาใช้เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้อีกด้วย

Spectrometer
 

การยืนยันคุณสมบัติทางเคมีของวัตถุดิบตามข้อกำหนดที่ได้ถูกระบุไว้เป็นเรื่องพื้นฐานและมีความสำคัญสำหรับกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานจากโลหะเป็นอย่างมาก

 

 

X-Ray
 

เครื่องเอ็กซเรย์เป็นอีกหนึ่งกระบวนการตรวจสอบที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับการตรวจสอบชิ้นงานแบบไม่ทำลาย เราผลิตชิ้นงานที่มีความหลากหลายทางโครงสร้าง และเป็นข้อกำหนดที่สำคัญที่ลูกค้าต้องการเพื่อตรวจสอบและป้องกันจุดบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นภายในชิ้นงานได้อีกด้วย

 

 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Mitutoyo CMM
Shimadzu spectrometer
OHSAS 18001 (ISO45001) certified
 

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของเราได้รับการรับรองจากองค์กรที่มีอำนาจในการออกใบรับรองของไทย เราเชื่อว่าระบบการจัดการด้านความปลอดภัยที่ดีไม่เพียงแต่จะช่วยลดภัยพิบัติได้เท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยความสมัครใจของพนักงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้อีกด้วย

 

 

Education and Training
 

 

การติดตั้งและประกอบแม่พิมพ์เป็นหนึ่งในขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานที่ต้องใช้เครนไฟฟ้าเหนือศีรษะร่วมด้วยตลอดเวลา เราจึงได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานของเราอยู่เสมอเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย และเรายังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลไทยอีกด้วย

 

 

 

Types of equipment
 
 

เนื่องจากเรามีกระบวนการหลอมโลหะด้วยอุณหภูมิที่สูงอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา เราจึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้กำลังแรงดันไฟฟ้าสูงอยู่ตลอดด้วยเช่นกัน ดังนั้น เราจึงคำนึงถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยต่างๆ  เช่น การติดตั้งเครื่อง AED ประจำไว้ในจุดที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย,ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉินที่มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่มีความเหมาะสมให้กับพนักงานของเรา

 

 

 

アンカー 1
bottom of page